Работа з педагагічнымі кадрамі

Раздзел 6. Работа з педагагічнымі кадрамі

6.1. Метадычная, навукова-метадычная работа

НАКІРУНКІ ДЗ ЕЙНАСЦІ
  інфармацыйна- аналітычная арганізацыйна-выканаўчая навукова-метадычная, інавацыйная кантрольна- ацэначная
ж

н

і

в

е

н ь

Вывучэнне інструктыўна- метадычных пісем, загадаў , нарматыўных дакументаў

Адк. Марціновіч С.М.

Падрыхтоўка загаду аб арганізацыі метад.работы Адк. Марціновіч С.М.

Падрыхтоўка

Пасяджэнні раённых метадычных аб’яднанняў. Адк. метадысты Упа АС

Азнаямленне з Правіламі ўнутранага распарадку. Адк. Марціновіч С.М.

Знаёмства з метадычнай літаратурай.

Адк. Сарока В.П.

Вывучэнне дзяржаўных дакументаў, нарматыўнай прававой базы, новых праграм і метадычных рэкамендацый па прадметах.

Адк. настаўнікі

 

Падрыхтоўка вучэбных кабінетаў да пачатку навуч.года, правядзенне агляду кабінетаў.

Адк. заг.кабінетаў

 

  інфармацыйнага і аналітычнага матэрыялу да жнівеньскага педсавету.

Адк.. Марціновіч С.М.

     
в е Р а с е н ь Карэкціроўка банка дадзеных аб педагагічных кадрах. Адк.. Марціновіч С.М.

Складанне плана атэстацыйнай камісіі на 2021/ 2022 нав.год Адк.атэст. камісія

Складанне графіка правядзення адкрытых урокаў

Адк.. Марціновіч С.М.

Осіпчык І.П.

 

Сход педкалектыву. Выбар атэстацыйнай камісіі. Адк. БялевічЛ.Л.

Практыкум “Вядзенне школьнай дакументацыі”.

Адк. Марціновіч С.М.

Пасяджэнне МА кл.кір.

“Асаблівасці арганізацыі і планавання сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ў 2021/ 2022 навучальным годзе”. Адк..Шабан Н.Г.

Пасяджэнне МА настаўнікаў-прадметнікаў“Аб удасканаленні метадычнай работы ў 2021/2022 навучальным годзе”.

Адк.Осіпчык І.П..

Кансультацыя “Арганізацыя работы па падрыхтоўцы да

Дапамога педагогам ў выбары тэм па самаадукацыі.

Адк. Марціновіч С.М.

Круглы стол “Арганізацыя работы па падрыхтоўцы да алімпіяд”.                          Адк. Марціновіч С.М..

Карэкціроўка перспектыўных планаў павышэння кваліфікацыі, атэстацыі педагагічных работнікаў.                          Адк. Марціновіч С.М..

Семінар “Інавацыйная дзейнасць у сучаснай сістэме адукацыі”

 

Залікі: “Патрабаванні да афармлення і вядзення школьнай дакументацыі”, “Нарматыўнае прававое забеспячэнне адукацыйнага працэсу”.

Адк. Марціновіч С.М..

Праверка каляндарна- тэматычнага планавання па прадметах, факультатыўных занятках.

Марціновіч С.М.

 

 

    алімпіяд”.

Адк. Марціновіч С.М.

   
к а с т

Р ы ч н і к

Збор і аналіз інфармацыі па адаптацыі пяцікласнікаў у сярэдняй школе.

Адк.. Марціновіч С.М.

Падрыхтоўка да навукова-практычнай канферэнцыі, алімпіяд. Адк. настаўнікі

Падрыхтоўка выступленняў на пасяджэнне пед.савета. Адк. педагогі

Разгляд заяў настаўнікаў, якія жадаюць павысіць кваліфікацыйную катэгорыю.

Правядзенне пед. кансіліума “Адаптацыя вучняў І, V класаў да новай ступені адукацыі”.                            Адк. Марціновіч С.М.

ПасяджэннеМА настаўнікаў -прадметнікаў

Павышэнне якасці адукацыі праз фарміраванне вучэбнай матывацыі навучэнцаў.” Адк. Осіпчык І.П.

Арганізацыя работы педкалектыву па падрыхтоўцы да педсавета. Адк. творчая група

Арганізацыя работы педагогаў з матэ.ваванымі вучнямі. Адк. Марціновіч С.М

Панарама адкрытых урокаў у V классе (падрыхтоўка да кансіліуму). Адк. Марціновіч С.М.

 

Пр. заняткі з педагогамі“Патрабаванні да вядзення і праверкі сшыткаў для кантрольных і навучальных работ, дзённікаў вучняў”. Адк.. Марціновіч С.М.

Аналіз стану выкладання беларускай мовы і літаратуры.                             Адк Марціновіч С.М.

 

 

  Адк. атэстац. камісія      
л

і

с т

а п

а

д

Аналіз вынікаў удзелу ў алімпіядах.

Адк.. Марціновіч С.М.

Складанне плана павышэння кваліфікацыі на 2022 год.                                               Адк. Марціновіч С.М.

МА класных кіраўнікоў “Канфлікты і спосабы іх вырашэння”.

Адк. Шабан Н.Г.

Арганізацыя работы алімпіядных груп па падрыхтоўцы да ўдзелу ў алімпіядах.

Адк. Марціновіч С.М.

Метадычная дэкада “Арганізацыя вучэбна- пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроку”.

Адк. Марціновіч С.М.

Семінар “З вопыту работы. Асобасна-арыентаваны падыход”. Адк. Марціновіч С.М.

Семінар “Мадэліраванне вучэбных заняткаў як умова павышэння якасці адукацыйнага працэсу”.                                          Адк. Осіпчык І.П.

 

Маніторынг эфектыўнасці дзейнасці гурткоў, факультатыўных заняткаў.                                   Адк. Марціновіч С.М.
с н е ж а н

ь

Аналіз метадычнай работы за першае паўгоддзе 2021/2022 навучальнага года.  Адк..Осіпчык І.П.

Шабан Н.Г.

 

Арганізацыя                             падрыхтоўкі                          да

педсавета.

Адк. Марціновіч С.М.

Пасяджэнне МА настаўнікаў-прадметнікаў “Сістэма работы ўстановы адукацыі з матываванымі вучнямі”.

Майстар-клас “Прыёмы работы з матываванымі вучнямі па падрыхтоўцы да алімпіяды, НПК”. Адк. Марціновіч С.М. Праверка карэкціроўкі каляндарна- тэматычнага планавання і графіка кантрольных работ. Адк. педагогі.

 

 

  . Папярэдняе размеркаванне графіка працоўных адпачынкаў. Адк. Бялевіч Л.Л. Адк. Осіпчык І.П.

Справаздачы атэстуемых педагогаў. Адк. атэст. камісія.

  Аналіз стану выкладання вучэбных прадметаў “Фізіка”, Адк. Марціновіч С.М.
с т у

д з е

н ь

Інфарміраваннне педагогаў аб павышэнні кваліфікацыі ў 2022 годзе.

Адк. Марціновіч С.М.

Справаздача “Эфектыўнасць выкарыстання педагогамі падтрымліваючых, стымулюючых заняткаў для павышэння агульнай паспяховасці вучняў”.

Адк. настаўнікі

Семінар “Выкарыстанне актыўных метадаў і прыёмаў навучання як аснова актывізацыі дзейнасці навучэнцаў”. Адк. Марціновіч С.М. Майстар-клас “Духоўна-маральныя традыцыі беларусаў ў творах беларускіх пісьменнікаў”.                                  Адк.Закрэўская А.С. Агляд — конкурс кабінетаў.                                    Адк.заг. кабінетаў
л ю т ы Аналіз работы настаўнікаў з матываванымі вучнямі. Адк. Марціновіч С.М. Метадычная дэкада “Інавацыі. Эксперымент. Творчасць”. Адк. Марціновіч С.М.

МА класных кіраўнікоў “Удасканаленне формаў і метадаў работы класнага

Аказанне метадычнай дапамогі атэстуемым педагогам.

Адк. атэст.камісія

З вопыту работы: Эфектыўныя метады і прыёмы навучання”. Адк. Марціновіч С.М.

Наведванне заняткаў з шасцігодкамі.                        Адк. Марціновіч С.М.

Прамежкавы аналіз вынікаў дзейнасці па самаадукацыі.                          Адк. Марціновіч С.М.

 

 

    кіраўніка па духоўна-маральным і патрыятычным выхаванні навучэнцаў”. Адк. Шабан Н.Г. Курсы павышэння кваліфікацыі (згодна з планам РАА) Адк. Бялевіч Л.Л.  
с а к а в і к Падрыхтоўка выступленняў да педсавета.

Адк. творчая група

Арганізацыя падрыхтоўкі да педсавета.

Адк. Марціновіч С.М

Майстар-клас “Перавернуты ўрок”. Адк. Осіпчык І.П.

Падрыхтоўка аналітычнага матэрыялу па атэстацыі педагагічных работнікаў.                                 Адк. атэст.камісія

Кансультацыя “Педагагічныя сітуацыі. Як справіцца?”                              Адк. Марціновіч С.М

Скарбонка ідэй “Формы і прыёмы работы па арганізацыі абагульнення матэрыялу ”. Адк. Марціновіч С.М

 

Аналіз стану падрыхтоўкі да спаборніцтваў па ПДР. Адк. Марціновіч С.М
к

Р а с а

Справаздача педагогаў па тэмах самаадукацыі. Адк. Марціновіч С.М.

Метадычная выстава “Рыхтуемся да

МА класных кіраўнікоў “Фарміраванне ў навучэнцаў навыкаў бяспечных паводзін, прафілактыка правапарушэнняў, суіцыдальных паводзін, дзіцячага траўматызму”. Дэкада класнага кіраўніка “Класная гадзіна як асноўная форма работы з класным калектывам”.

Адк. Іванова Н.С.

Семінар “Эфектыўныя прыёмы фарміравання і развіцця чытацкіх

Кантроль за эфектыўнасцю работы стымулюючых і падтрымліваючых заняткаў.                                     Адк. Марціновіч С.М

 

 

в і к экзаменаў”. Адк.

 Марціновіч С.М.

Адк. Шабан Н.Г.

Кансіліум “Старэйшыя дашкольнікі ідуць у школу”. Адк. Філіпчык Н.А.

ІМН з членамі экзаменацыйных камісій. Адк. Філіпчык Н.А.

уменняў вучняў у працэсе навучання вучэбнаму прадмету”.

Адк. Гладкая Л.Ф.

Кансультацыя маладога спецыяліста “Асаблівасці арганізацыі работы з вучнямі з нізкай матывацыяй”. Адк. Філіпчык Н.А.

 
м

а

й

Дыягностыка метадычных запытаў педагогаў для планавання метадычнай работы на 2022/2023 навучальны год. Адк.Осіпчык І.П..

Правядзенне рэйтынгавай адзнакі дзейнасці педагогаў па выніках года.

Адк. Бялевіч Л.Л. Марціновіч С.М.

Папярэдняе размеркаванне педагагічнай нагрузкі на наступны год.                     Адк.Бялевіч Л.Л..

 

Пасяджэнне метадычнагааб’яднання “Аналіз метадычнай работы за 2021/2022навучальны год”.

Адк. Осіпчык І.П.Шабан Н.Г..

ІМН “Асаблівасці правядзення мерапрыемстваў па заканчэнні навучальнага года і здачы выпускных экзаменаў”.

Адк. Марціновіч С.М.

МА класных кіраўнікоў “Пошукі.Знаходкі. Інавацыі”.

Адк.Шабан Н.Г.

Справаздача работы атэстацыйнай камісіі за 2021/2022 навучальны год.

Адк. Марціновіч С.М.

Семінар «Праз інавацыі да якасці навучання”. Адк. Марціновіч С.М

.

Агляд -конкурс вучэбных кабінетаў. Адк.. Марціновіч С.М.

Круглы стол                                   “

Аналіз работы з матываванымі вучнямі за 2021/2022 навучальны год”. Адк Марціновіч С.М..

Круглы стол “Вынікі работы ўстановы адукацыі па пераемнасці за 2021/2022 навучальны год”.                                                       Адк Марціновіч С.М.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: